Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan

InĀ iedere provincie is er een Expertisecentrum Kraamzorg. Sommigen zijn ontstaan binnen een bestaande dienst voor gezinszorg.
Zij staan in voor het verstrekken van informatie en documentatie rond zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

ECK Volle Maan informeert en adviseert gezinnen en professionelen vanuit haar expertise over zwangerschap, bevalling en kraamperiode in Brussel.

We bouwen aan de netwerking en samenwerking tussen professionelen, onder meer met de Huizen van het Kind.
(Aanstaande) ouders, professionelen en betrokken overheden zijn zeer welkom voor vragen en informatie. De Expertisecentra Kraamzorg zijn erkend door Kind en Gezin.