Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Cultuursensitieve Voorlichtingskoffer Anticonceptie

 

DSC_0128 (2)

Het Expertisecentrum Volle Maan (ECK) heeft in 2007 een onderzoek gedaan naar de noden van kwetsbare (zwangere) vrouwen, aan de hand van literatuurstudies en gesprekken met Brusselse ziekenhuizen en organisaties. Hieruit is gebleken dat er vooral nood is aan voorlichting over anticonceptie aan kwetsbare vrouwen. Het ECK Volle Maan heeft stappen ondernomen om een cultuursensitieve voorlichtingskoffer voor kwetsbare doelgroepen te ontwikkelen, vergezeld van een draaiboek met nuttige achtergrondinformatie. Het doel is begeleiders op weg te helpen om thema’s zoals seksualiteit en voortplanting bij kwetsbare doelgroepen aan te snijden.

De koffer bevat:

Een handleiding met draaiboek voor het opzetten van infosessies rond seksualiteit en voortplanting voor kwetsbare groepen. De handleiding geeft onder andere ook informatie over cultuur- en religiegebonden thema’s. Deze handleiding is vertaald in het Frans door Dokters van de Wereld.

Visueel materiaal: laagdrempelige, niet aanstootgevend kleurplaten ter ondersteuning van je uitleg over seksualiteit en voortplanting en voorbeelden van anticonceptiemiddelen.

Er wordt extra aandacht besteed aan vragen die deelnemers uit verschillende culturen hebben, zoals waarheden en mythes over menstruatie, besnijdenis of maagdenvlies,…

Voor wie?

Iedereen die in contact komt met kwetsbare doelgroepen en jongeren, artsen, (studenten) vroedvrouwen, verpleegsters, hulpverleners, zorgverleners, begeleiders, vormingsmedewerkers, lagere-en hogescholen, asielcentra, wijkgezondheidscentra,…

Verschil met andere voorlichtingskoffers:

Extra aandacht voor culturele verschillen rond seksualiteit en seksualiteitsbeleving
Aangepast, duidelijk, taalondersteunend didactisch materiaal
Laagdrempelige informatie die taboes subtiel doorbreekt
Bijhorende handleiding voor professionals die inzicht geeft over de omgangsvormen en leefwereld van specifieke doelgroepen

Download hier de handleiding met draaiboek:

Nieuwe editie 2017 Nederlands: Handleiding Cultuursensitieve Seksuele en Reproductieve Gezondheidsvoorlichting (2017)

Nederlands: Handleiding Cultuursensitieve Seksuele en Reproductieve Gezondheidsvoorlichting

Frans: Guide d’Education à la Santé Sexuelle et Reproductive: Un autre regard sur les sensibilités culturelles

Wie heeft het gemaakt?

Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan, Hanan Ben Abdeslam.

Beschikbaarheid:

Verhuur: Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan Brussel of Expertisecentra in Vlaanderen of Sensoa.
Verkoop kan enkel via Expertisecentrum Volle Maan in Brussel.
Verkoopprijs: 95 euro voor de vernieuwde versie van 2017.
Uitlenen: huurkost van 5 euro per twee weken, 10 euro per maand + huurwaarborg van 30 euro voor de vernieuwde versie van 2017.

 

Well Done MSD Health Literacy Awards 2013

Volle Maan heeft in 2013 de Well Done Award ontvangen voor deze voorlichtingskoffer. De Well Done – MSD Health Literacy Awards hebben als doel de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid in België aan te moedigen. Volle Maan hoopt hiermee andere hulp- en zorgverleners te inspireren!

Meer info in dit filmpje over ons project en de Awards

Meer info:

Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan
Koningsstraat 294 – 296
1210 Brussel
02/229.25.58
0478/88.11.86

info@expertisecentrum-vollemaan.be
www.expertisecentrum-vollemaan.be

Post navigation