Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Professionelen

 

  • Het Expertisecentrum Volle Maan organiseert regelmatig vormingen en bijscholingen voor professionelen. Naast reeds uitgewerkte cursussen rond vaste thema’s, ontwikkelen we ook bijscholingen op aanvraag. Verschillende keren per jaar ondersteunt en/of organiseert het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan – al dan niet met de medewerking van een partner(s) – studiedagen en symposia. Bekijk onze activiteiten voor meer info of laat je opnemen in onze mailinglijst, zo kunnen we je op de hoogte brengen van onze activiteiten.

 

  • Zoek je een adres, telefoonnummer of naam van een andere hulpverlener? We beschikken over een uitgebreide databank die voortdurend wordt aangevuld en bijgeschaafd. Wil je graag zelf opgenomen worden in de databank van professionele hulpverleners of wil je je eigen website linken aan de onze? Stuur ons dan een mailtje.

 

  • Op zoek naar vakliteratuur? In onze bibliotheek vind je een aantal vaktijdschriften, boeken, naslagwerken en de wetenschappelijke dossiers van Kind en Gezin. Je kan deze documentatie ter plekke inkijken of je ontleent het materiaal voor een maximumduur van drie weken. Ook zijn er mogelijkheden om didactisch materiaal uit te lenen voor het geven van vormingen en workshops.

 

  • Of wil je graag eens een gesprek met een medewerker van het Expertisecentrum Kraamzorg omdat je met een vraag/probleem zit? Door deze informatie te verzamelen over trends, ontwikkelingen en knelpunten in de kraamzorg kunnen we samen mogelijke oplossingen vinden en verder communiceren naar de bevoegde overheden.

 

  • We organiseren ook tweemaal per jaar een werkgroep rond kraamzorg/borstvoeding, zowel voor professionelen uit de eerste als tweede lijn. Deze werkgroep heeft tot doel om de samenwerking te bevorderen, laatste nieuwigheden uit te wisselen, elkaars werking kenbaar te maken, knelpunten te bespreken,… Deelname is mogelijk door je contactgegevens door te sturen, zodat we je kunnen opnemen in onze mailinglijst.

 

  • Ben je student, dan kan je ons altijd een bezoek brengen (liefst op afspraak). Het expertisecentrum biedt je ook de mogelijkheid om stage te lopen. Neem dan contact op voor verdere inlichtingen.

 

  • Realisatie van project kwetsbare (zwangere) vrouwen en anticonceptie met handleiding en voorlichtingskoffer voor cultuursensitieve, sexuele en reproductieve gezondheid. Deze kunnen uitgeleend worden.
    Nuttige links: BibliotheeklijstProjectinfo