Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Professionelen

 

  • Het Expertisecentrum Volle Maan organiseert regelmatig vormingen en bijscholingen voor professionelen. Naast reeds uitgewerkte cursussen rond vaste thema’s, ontwikkelen we ook bijscholingen op aanvraag.
  • Twee maal per jaar komt het Perinataal netwerk Brussel samen. Dit is een Brussels netwerk van professionelen die betrekking hebben op de perinatale periode. Binnen het netwerk is er aandacht voor de bekommernissen van eerste- en tweedelijns professionals en worden nieuwe diensten en onderzoeken voorgesteld. Op netwerkmomenten worden nieuwe ontwikkelingen, informatie en kennis gedeeld. Tenslotte biedt het netwerk uiteraard de kans om te netwerken en bruggen te bouwen. Wens jij te worden opgenomen binnen dit netwerk? Laat het ons zeker weten, je bent meer dan welkom.
  • Zoek je een adres, telefoonnummer of naam van een andere hulpverlener? We beschikken over een uitgebreide databank die voortdurend wordt aangevuld en bijgeschaafd. Wil je graag zelf opgenomen worden in de databank van professionele hulpverleners of wil je je eigen website linken aan de onze? Stuur ons dan een mailtje.
  • Op zoek naar vakliteratuur? In onze bibliotheek vind je een aantal vaktijdschriften, boeken, naslagwerken en de wetenschappelijke dossiers van Kind en Gezin. Je kan deze documentatie ter plekke inkijken of je ontleent het materiaal voor een maximumduur van drie weken. Ook zijn er mogelijkheden om didactisch materiaal uit te lenen voor het geven van vormingen en workshops.
  • Of wil je graag eens een gesprek met een medewerker van het Expertisecentrum Kraamzorg omdat je met een vraag/probleem zit? Door deze informatie te verzamelen over trends, ontwikkelingen en knelpunten in de kraamzorg kunnen we samen mogelijke oplossingen vinden en verder communiceren naar de bevoegde overheden.
  • Ben je student, dan kan je ons altijd een bezoek brengen (liefst op afspraak). Het expertisecentrum biedt je ook de mogelijkheid om stage te lopen. Neem dan contact op voor verdere inlichtingen.
  • Realisatie van project kwetsbare (zwangere) vrouwen en anticonceptie met handleiding en voorlichtingskoffer voor cultuursensitieve, sexuele en reproductieve gezondheid. Deze kunnen uitgeleend worden.

    Nuttige links: BibliotheeklijstProjectinfo