Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Wie zijn wij

 

In elke provincie is er een Expertisecentrum Kraamzorg opgericht. Sommigen zijn ontstaan binnen een bestaande dienst voor gezinszorg. Zij staan in voor het verstrekken van informatie en documentatie rond zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

 

ECK Volle Maan informeert en adviseert gezinnen en professionelen vanuit haar expertise over zwangerschap, bevalling en kraamperiode in Brussel.

Zij bouwt de netwerking en samenwerking tussen professionelen, onder meer met de Huizen van het Kind. (Aanstaande) ouders, professionelen en betrokken overheden zijn zeer welkom voor vragen en informatie. De Expertisecentra Kraamzorg zijn erkend door Kind en Gezin.