Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Project Anticonceptiekoffer

Wie seksuele en reproductieve voorlichting geeft aan diverse groepen kan deze koffer bij Volle Maan kopen of ontlenen.

De koffer bevat verschillende anticonceptiemiddelen, veel visueel materiaal en een handleiding met extra aandacht voor vragen van deelnemers uit verschillende culturen.

Hieronder is meer informatie te vinden over ons project: