Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Volle Maan wint Well Done Award

 

Het expertisecentrum kraamzorg Volle Maan heeft de Well Done-Award gewonnen. De cultuursensitieve voorlichtingskoffer van het project “ Kwetsbare ( zwangere) vrouwen in Brussel” kon de jury overtuigen. De Well Done-Awards hebben als doel initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid aan te moedigen. Hanan Ben Abdeslam medewerker van het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan mocht de prijs dinsdagavond in Brussel in ontvangst nemen. Met dank aan Brussels Minister Grouwels die dit meerjarenproject financieel ondersteunde met subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie en alle partners en collega’s die hebben bijgedragen aan het project.
http://welldoneawards.be/home/

Het Project: Kwetsbare (zwangere) vrouwen in Brussel

Het Expertisecentrum Volle Maan ( ECK) heeft in 2007 een onderzoek gedaan naar de noden van kwetsbare (zwangere) vrouwen, aan de hand van literatuurstudies en gesprekken met Brusselse ziekenhuizen en organisaties. Hieruit is gebleken dat er vooral nood is aan voorlichting over anticonceptie aan kwetsbare vrouwen. Het ECK Volle Maan heeft stappen ondernomen om een cultuursensitieve voorlichtingskoffer ( met veel visueel materiaal) voor kwetsbare doelgroepen te ontwikkelen, vergezeld van een draaiboek met nuttige achtergrondinformatie. Het doel is begeleiders op weg te helpen om thema’s zoals seksualiteit en voorplanting bij kwetsbare doelgroepen aan het aansnijden.

De koffer bevat:

Een draaiboek voor het opzetten van infosessies rond seksualiteit en voortplanting voor kwetsbare groepen ( zowel allochtonen als autochtonen doelgroep). Het draaiboek geeft onder andere ook informatie over cultuur- en religiegebonden thema’s.

Visueel materiaal: laagdrempelige, niet aanstootgevend kleurplaten ter ondersteuning van je uitleg over seksualiteit en voortplanting en voorbeelden van anticonceptiemiddelen.

Voor wie?

Iedereen die in contact komt met kwetsbare doelgroepen en jongeren, artsen, ( studenten) vroedvrouwen, verpleegsters, hulpverleners, zorgverleners, begeleiders, vormingsmedewerkers, lagere-en hogescholen, asielcentra, wijkgezondheidscentra,…

Wie heeft het gemaakt?

Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan., Hanan Ben Abdeslam.

Meer info

Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan
Koningsstraat 294 – 296
1210 Brussel
02/229.25.58
0478/88.11.86

info@expertisecentrum-vollemaan.be
www.expertisecentrum-vollemaan.be