Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Vroedvrouw doet aantal keizersnedes dalen

In 2013 bedroeg het percentage keizersnede in Vlaanderen voor de eerste maal meer dan 20%. In 2014 werd de kaap van 20.6% bereikt. “Het beperken van de primaire keizersneden en het streven naar een veilige vaginale bevalling bij vrouwen met een eerdere keizersnede vormen de uitdagingen voor de toekomst.” aldus het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. De natuur haar werk laten doen en enkel ingrijpen wanneer er een goede reden voor is, laat dat nu net ook de waarden zijn die de vroedvrouw vooropstelt.

 

Uit een reeks artikels, verschenen in het medisch tijdschrift, The Lancet, blijkt dat de vroedvrouwenzorg geassocieerd wordt met een daling van moeder- en neonatale sterfte en ziekte, een vermindering van foetale sterfte en vroeggeboorte, een daling van onnodige interventies, verbeterde psychosociale aspecten en positieve uitkomsten op het gebied van maatschappelijke gezondheid.

Om die positieve eigenschappen naar voren te brengen, lanceert de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen deze zomer een promotiefilm. Zo wil ze kracht die vroedvrouwen aan vrouwen kunnen geven extra in de kijker zetten.

“De kracht van vrouwen wordt versterkt door de kracht van vroedvrouwen. Vroedvrouwen zijn er om het gezin te begeleiden en te ondersteunen doorheen hun reproductieve periode”, zo start de promotiefilm van de VLOV. Vroedvrouwen werkzaam in het Belgische landschap, uiten hun wensen en dromen, maar ook een moeder die de zorg van de vroedvrouw mocht ervaren komt aan het woord.

Bekijk het filmpje hier

Promofilm VLOV