Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Reactie van de VLOV op aantal keizersnedes

Lezersbrief reactie op het bericht in “De Standaard”

Als organisatie van vroedvrouwen willen we toch duiden op het feit dat een

keizersnede niet zomaar een snelle ingreep is.( DS 22 augustus ). Het blijft een

ernstige beslissing om tot deze ingreep over te gaan. We willen waarschuwen

dat deze ingreep niet zomaar op verzoek mag uitgevoerd worden, zoals nu 15

% van de gynaecologen bevestigt te doen in de enquête van de Vlaamse

Vereniging van Obstetrici en Gynaecologen. Dit brengt uiteindelijk meer gevaar

door problemen die zich kunnen voordoen tijdens een keizersnede en na deze

ingreep. Bij een volgende bevalling na een eerdere keizersnede houdt dit een

ernstig risico in voor grote verwikkelingen. Om deze reden lanceren wij op 5

september 2014 een campagne ‘normale geboorte’ waarin we vrouwen en

zorgverleners 10 vuistregels aanbieden die de kansen op een normale bevalling

Reactie Radio 1 “De ochtend”

Als Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen willen we reageren op de

uitspraken van dr Van Wiemeersch. We willen waarschuwen dat een

keizersnede niet zomaar op verzoek mag uitgevoerd worden, zoals nu 15 %

van de gynaecologen bevestigt te doen in de enquête van de Vlaamse

Vereniging van Obstetrici en Gynaecologen. Dit brengt uiteindelijk meer gevaar

door problemen die zich kunnen voordoen tijdens een keizersnede en na deze

ingreep. Bij een volgende bevalling na een eerdere keizersnede houdt dit een

ernstige risico in voor grote verwikkelingen. Hij spreekt van een normale

tendens maar wij noemen dit een gevaarlijke tendens. We nemen hierbij ook

een stelling dat we vrouwen stimuleren om te bevallen bij wie en waar ze zich

het veiligste voelen. Voor een aantal vrouwen is dit in hun eigen omgeving. Als

alles een normaal verloop kent en dit wordt begeleid door ervaren

vroedvrouwen , is dit een volwaardige optie. Om meer kansen te geven aan de

‘normale geboorte’ lanceren wij op 5 september 2014 een campagne waarin

we vrouwen en zorgverleners 10 vuistregels aanbieden die de kansen op een

‘normale geboorte’ vergroten.