Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Nieuw boek in onze bibliotheek: Postpartumdepressie

Postpartumdepressie komt schrikbarend veel voor. Op geen enkel moment in hun leven zijn vrouwen vatbaarder voor psychische aandoeningen dan in de periode rond een bevalling. Tijdige en adequate ondersteuning van vrouwen met een postpartumdepressie is dan ook van cruciaal belang. Veel vrouwen krijgen die ondersteuning op dit moment niet, waardoor de depressie zwaarder wordt en langer duurt dan nodig is. Dat heeft grote gevolgen: voor de vrouw zelf, maar ook voor haar baby. Dit boek maakt, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten, helder wat bekend is over de oorzaken en de gevolgen van postpartumdepressie. Het geeft handvaten voor effectieve ondersteuning en behandeling en besteedt aandacht aan de impact van postpartumdepressie op de betrokken kinderen.

Postpartumdepressie is geschreven voor iedereen die steun wil bieden aan vrouwen die in deze bijzondere levensfase psychisch lijden. Het boek is een bron van toegankelijke en bruikbare informatie voor verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, psychologen, psychiaters, kraamverzorgenden en medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, maar ook voor andere belangstellenden, zoals de partners, familieleden en vrienden van vrouwen met een postpartum depressie.

Het boek is vanaf 13/07 ontleenbaar in de bibliotheek van het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan!

850519[1]