Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Internationale week van de borstvoeding

Met het thema vrouw-en-werk vraagt de Vereniging Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding aandacht voor de maatregelen waardoor een moeder borstvoeding kan blijven geven als zij terug aan het werk gaat na de bevalling.

aff 2015.indd

Vrouwen ondersteunen om gezin en werk te combineren is een ingewikkeld en veelomvattende opdracht, waarbij diverse strategieën en verschillende partners dezelfde agenda moeten hebben. Laat ons daarom:

  • Brede ondersteuning uit alle sectoren stimuleren om werken en verder borstvoeding geven voor alle vrouwen mogelijk te maken
  • Acties van werkgevers om gezins-/ouder-/moeder-en-kindvriendelijk te worden, bevorderen en werkende vrouwen actief steunen om verder borstvoeding te geven
  • Het publiek informeren over de nieuwste maatregelen voor moederschapsbescherming en aandacht vragen voor de nood aan betere nationale wetgevingen en de toepassing ervan
  • Ondersteunende praktijken aangeven, mogelijk maken en versterken zodat vrouwen in elke werksituatie borstvoeding kunnen blijven geven
  • Samenwerken met specifieke doelgroepen zoals vakbonden, werknemersrechtenorganisaties, vrouwenorganisaties en jongerenorganisaties om het recht van vrouw om borstvoeding te geven tijdens hun werkuren te beschermen