Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Interessant Brussels onderzoek: Is de vroedvrouw de centrale persoon tijdens zwangerschap en bevalling ?

Voor Brusselse vrouwen is vroedvrouw niet centrale persoon bij zwangerschap, arbeid en bevalling.  In het tijdschrift Midwifery verschijnt in september een onderzoek van een aantal vroedvrouwen en onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmus Hogeschool. Ze onderzochten bij Brusselse vrouwen in hun reproductieve levensfase, welke professionele gezondheidswerker ze bij voorkeur wensten om hun ongecompliceerde arbeid en bevalling te begeleiden en wat hun kennis was over de wettelijke bevoegdheden van vroedvrouwen tijdens de zwangerschap, arbeid en bevalling. Uit de conclusies blijkt dat in het algemeen Brusselse vrouwen vroedvrouwen niet als eerste hulpverlener verkiezen bij een ongecompliceerde arbeid en bevalling. Vroedvrouwen spelen voor hen ook geen centrale rol in een ongecompliceerde zwangerschap. Ook de wettelijke bevoegdheden van vroedvrouwen zijn niet goed gekend, vooral niet bij jonge vrouwen en vrouwen die nog nooit bevallen zijn.

Download het artikel Women’s preferences and knowledge about the legal competences of midwives in Brussels, Belgium. A descriptive observational study, Vermeulen, J. e.a., Midwifery 40 (2016) 177–186

Bron: VBOV website