Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

“Ik hou van mama, ze hoeft niet perfect te zijn”

Sensibiliseringscampagne rond postnatale depressie

Zeer kort na de geboorte, onder invloed van de sterke hormonale en lichamelijke veranderingen, hebben veel mama’s enkele ‘huildagen’. Soms blijft die sombere stemming langer dan 10 à 14 dagen aanslepen. In dit geval kan er sprake zijn van een postnatale depressie.
10 tot 20% van de mama’s krijgt een postnatale depressie. En toch blijft het onderwerp taboe. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil samen met o.a. Kind en Gezin, de moeder-kindeenheden en de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid dat taboe doorbreken. De campagne wil er ook toe bijdragen dat signalen van een post-partumdepressie tijdig worden opgepikt. Dat is immers een belangrijke eerste stap naar gepaste hulp.

Lees het persbericht.

Meer info en gratis posters via de website van Kind & Gezin.

ppdklein