Volle Maan

Expertisecentrum kraamzorg

Angstige ouders meer kans op angstig kind

Kinderen van depressieve of angstige ouders zouden tussen de twee en zes keer meer kans hebben om een vergelijkbare stoornis te ontwikkelen. Zo blijkt uit een onderzoek van psycholoog Evin Aktar van de Universiteit van Amsterdam.

De onderzoeker keek naar de reactie van kinderen op nieuwe en onbekende situaties, zoals vreemde mensen en speelgoed dat ze niet kennen) met en zonder hun ouders. Vooral kinderen die van nature voorzichtig, schuw of verlegen zijn, reageren met vermijdend gedrag als hun ouder angst toont. Kinderen die van nature onderzoekend, open en onverschrokken zijn, zijn minder gevoelig voor negatieve emoties van een ouder.

Met name depressieve moeders bleken invloed te hebben op de mimiek van hun kinderen. Vrouwen hebben van nature meer de neiging om overdadig te lachen als ze met hun baby praten. Als zij door een depressie vlakkere gelaatsuitdrukkingen tonen, zie je dat het kind ook minder uitbundig reageert. Mannen hebben dit verschil in uitdrukking minder en blijken ook minder invloed te hebben op het gedrag van het kind.

Voor de onderzoeker is het nog onduidelijk om te stellen of kinderen angstig van aard zijn omdat een ouder angstig is, of dat zij dat ook waren geweest als de ouder niet angstig was.

Bron: gezondheidsnet Nederland